Category: Windows 10

Wolno zamyka się komputer w tedy kiedy musisz już iść ?

1. Otwieramy Edytor rejestru i przechodzimy do gałęzi:

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

2. szukamy klucza WaitToKillServiceTimeout  ustawiamy wartośc na 2000.

3. przechodzimy do HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

4 .Nowy i Wartość ciąguHungApp­Timeout 2000

5. nowy i wartość ciągu WaitToKillAppTimeout 2000

5. Uruchamiamy system od nowa i powinno wszystko śmigać 🙂